IELTS Writing Task 1: Changes

Những từ được bôi đậm trong bài Task 1 dưới đây là những từ mà bạn có thể bỏ đi hoặc thay thế để rút ngắn độ dài của bài.

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London over the period from June to September 2013.

Overall, the period saw slight changes in the numbers of visitors to all three museums, with an increase observed for the British Museum and Science Museum and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively. The British Museum still had the highest number of visitors in September, with 650,000 visitors. However, there were considerable fluctuations in these figures. The figures first climbed substantially to 750,000 in July then witnessed a decline of 250,000 in the next month. The number of visitors to the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September, which was the lowest of all.

In contrast, the number of visitors to the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September, being the second highest.

over the period: cụm từ này hoàn toàn có thể bỏ đi bởi đã có “from June to September” ngay phía sau

slight changes in the numbers of visitors to all three museum: diễn đạt hơi dài, có thể bỏ đi được

which was [followed by...]: bỏ “which was” đi (ở đây dùng cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn)

with 550,000 and 400,00 visitors: bỏ “visitors” đi bởi ngay vế đầu tiên của câu đã nhắc tới đơn vị của các con số là “visitors” rồi. Bạn chỉ cần đề cập tới đơn vị của số liệu 1 lần trong bài là đủ.

then witnessed a decline of 250,000 in the next month: diễn đạt hơi dài, có thể thay bằng “then declined by 250,000:

The number of visitors to the Science Museum… : thay “the number of visitors” bằng “the figures”

rising to about 460,000 in September, being the second highest. : ở trên đã nói về ngôi “cao nhất” và “thấp nhất” rồi cho nên không cần thiết phải nói rõ về ngôi “thứ nhì” nữa.

Tóm lại, bài report trên có thể rút gọn như sau:

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London from June to September 2013.

Overall, the period saw a slight increase in the number of visitors to British Museum and Science Museum, and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000, respectively. The British Museum still had the highest figures in September (650,000). However, these figures fluctuated considerably, first climbing substantially to 750,000 in July then declining by 250,000 in the next month. The figures for the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September (the lowest of all).

In contrast, the figures for the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September.

(165 words)


IELTS Writing Task 1: Changes

Bài task 1 dưới đây có nội dung tốt, tuy nhiên hơi bị dài (200 từ). Bài tập của bạn lần này sẽ là:

 1. Phát hiện các từ ngữ và cấu trúc dùng để mô tả sự so sánh trong bài
 2. Cắt bớt 30 từ để toàn bộ bài còn lại 270 từ

ielts task 1 line graph

Bài report mẫu – Thắng Trịnh:

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London over the period from June to September 2013.

Overall, the period saw slight changes in the numbers of visitors to all three museums, with an increase observed for the British Museum and Science Museum and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively. The British Museum still had the highest number of visitors in September, with 650,000 visitors. However, there were considerable fluctuations in these figures. The figures first climbed substantially to 750,000 in July then witnessed a decline of 250,000 in the next month. The number of visitors to the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September, which was the lowest of all.

In contrast, the number of visitors to the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September, being the second highest.

(200 words)


IELTS Writing Task 1: Changes

Ở bất cứ dạng bài nào của IELTS Writing Task 1 đề bài cũng sẽ có ít nhất 2 đối tượng, do đó một nguyên tắc “ngầm” là sẽ cần so sánh các đối tượng với nhau. Thay vì mô tả lần lượt từng đối tượng khiến bài viết rất nhàm chán, so sánh các đối tượng với nhau sẽ làm bài viết thú vị hơn đồng thời người đọc cũng dễ hình dung về số liệu hơn.

Bạn có thể so sánh:

 • Tại một thời điểm: ví dụ như ở thời điểm bắt đầu thì đối tượng nào có giá trị cao nhất, thấp nhất…
 • Xu hướng của các đối tượng: tăng/giảm/bình ổn…

Từ vựng để diễn tả sự tương đồng:

 • Similarly, 
 • A similar trend/pattern was seen for…

Từ vựng để diễn tả sự đối lập:

 • In contrast/By contrast,
 • A contrary trend was found for…

Từ vựng để so sánh:

 • as compared to
 • compared with
 • in comparison with
 • while/whereas

Thực hành: áp dụng cấu trúc so sánh vào đề bài dưới đây.

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph below gives information about the number of visitors to three London museums between June and September 2013.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ielts task 1 line graph

Mô tả số liệu ở thời điểm bắt đầu:

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively.

Mô tả xu hướng thay đổi:

The number of people visiting the British Museum and the Natural History Museum increased over the period, whereas the figures for the Science Museum decreased.

Dùng từ so sánh:

July saw a higher number of visitors at the British Museum as compared to the other two museums.

Bài tập: bạn hãy viết bài report hoàn chỉnh cho đề bài trên và cố gắng so sánh các đối tượng với nhau.


IELTS Writing Task 1: Maps

Độ dài là một trong 4 tiêu chí chấm điểm bài IELTS Writing. Nếu như một số thí sinh viết quá dài thì nhiều bạn lại gặp vấn đề viết quá ngắn, không đủ số từ quy định. Tuy nhiên, để kéo dài bài viết dễ hơn nhiều so với cắt cho ngắn lại.

Để kéo dài bài viết bạn có thể:

 • Thêm trạng từ
 • “Tách” từ :
  • Thay vì Moreover bạn viết thành In addition, vậy là bạn “câu” được thêm 1 từ
  • Tương tự, bạn có thể thay “many” hay “several” bằng “a number of”, như vậy bạn câu thêm được 2 từ
 • Viết thêm câu kết đoạn (paragraph conclusion) trong bài report hoặc essay

Lưu ý: kéo dài bài viết là kỹ năng bạn cần luyện tập và áp dụng một cách khéo léo, không phải chỗ nào cũng kéo dài ra, như vậy bài viết sẽ trở nên lê thê, dài dòng, gây cảm giác khó chịu cho người đọc và có nguy cơ bị dài quá thay vì ngắn quá.

Thực hành:

Trong bài tập lần trước (xem tại đây) bạn cần viết thêm 1-2 câu để bài mô tả bản đồ có đủ 150 từ.

Ở đây tôi viết thêm câu kết bài dài 21 từ, bài viết đang có 143 từ nay trở thành 164 từ.

Đây là một cách rất hữu dụng để “câu” từ vì bạn chỉ cần khái quát lại các thông tin đã trình bày trong bài viết – rất nhanh và ngắn gọn.

The map illustrates the proposed plan for the reconstruction of a college that would occur in 2020.

Overall, several new facilities were to be built in the college. These include the expansion of the Lecture Halls on the left of the college entrance. Along this side, new Faculty Offices would be constructed, lying just behind the current Main College Building. In addition, on the right side of the entrance, a Sports Complex was planned to be located in front and possibly over the current Car Park. A Library/Resource Center would also be built in front of the Car Park.

Another development is the bridge over the River Thames. Moreover, a Residential Accommodation may be constructed at the north–west corner of the college, where the River Thames expands its width. The construction of a Student Union next to this accommodation has been proposed.

In short, in the next 7 years, a number of buildings with different functions would be built in the present college.

(164 từ)


IELTS Writing Task 1: Maps

Dưới đây là bài report task 1 dạng mô tả biểu đồ (xem đề bài tại đây). Tuy nhiên bài report này mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là lỗi viết không đủ số từ quy định (underlength).

Bạn hãy viết thêm 1-2 câu vào những vị trí hợp lý để bài report dài tối thiểu 150 từ.

The map illustrates the proposed plan for the reconstruction of a college that would occur in 2020.

Overall, several new facilities were to be built in the college. These include the expansion of the Lecture Halls on the left of the college entrance. Along this side, new Faculty Offices would be constructed, lying just behind the current Main College Building. In addition, on the right side of the entrance, a Sports Complex was planned to be located in front and possibly over the current Car Park. A Library/Resource Center would also be built in front of the Car Park.

Another development is the bridge over the River Thames. Moreover, a Residential Accommodation may be constructed at the north–west corner of the college, where the River Thames expands its width. The construction of a Student Union next to this accommodation has been proposed.

(143 words)


IELTS Writing Task 1: Map

Dựa trên hướng dẫn viết dạng bài Map, bạn hãy viết bài task 1 cho biểu đồ dưới đây.

Bạn lưu ý chọn trình tự mô tả cho người đọc dễ theo dõi nhé.

Trong bài tiếp theo tôi sẽ post bài report mẫu để các bạn tham khảo.

The map shows the proposed reconstruction of a college in 2020. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ielts-writing-task-1-map


IELTS Writing Task 1: Đoạn introduction

Bài tập viết đoạn mở bài (xem tại ĐÂY) yêu cầu bạn phải biết cách paraphrase các cụm từ chứ không đơn thuần chỉ paraphrase các từ riêng lẻ như ở mức độ cơ bản.

Ngoài ra, các từ/cụm từ trong đề bài này không dễ để paraphrase, ví dụ như từ “children” trong đề 1. Vì thế bạn cần có vốn từ phong phú thì mới paraphrase hiệu quả được.

Dưới đây là các đoạn introduction do tôi viết, bạn tham khảo nhé!

Đề 1: 

The table below presents the number of children ever born to women aged 40-44 years in Australia for each year the information was collected since 1981.

the number of children = the number of live birth

women aged 40-44 years in Australia = Australian mothers within the age range from 40-44 years

for each year = annual/ by year/ per year

since 1981 = from 1981 onwards

Đoạn mở bài cho đề 1:

The table show the number of live birth per year from 1981 onwards among Australian mothers within the age range from 40-44 years.

Đề 2:

The graphs below provide information on global population figures and figures for urban populations in different world regions.

global population = population all over the world/ worldwide population 

urban population in different world regions = population of urban areas in several countries

Đoạn mở bài cho đề 2:

The graphs present the population all over the world and the population of urban areas in several countries.

Đề 3:

The diagrams below show UK students’ responses to the question of to what extent would they describe themselves as financially organised. 

responses = answers

extent = level

describe = consider/ assess

financially organised = organising ability in terms of finance

Đoạn mở bài cho đề 3:

The diagrams indicate the answers of students in UK to the question that required them to assess their own organising ability in terms of finance.


IELTS Writing Task 1: Map

Mô tả bản đồ (map) là một dạng đặc biệt của dạng bài Changes trong IELTS Writing Task 1. Thường đề bài sẽ có 2 bản đồ của cùng một không gian nhưng tại 2 thời điểm khác nhau, cho nên về bản chất đây vẫn là dạng bài mô tả sự thay đổi.

Ngôn ngữ:

 • Thì (tense): phụ thuộc vào mốc thời gian của bản đồ
  • Nếu có 1 bản đồ trong quá khứ và 1 bản đồ ở hiện tại: dùng quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành
  • Nếu có 1 bản đồ ở hiện tại và 1 bản đồ ở tương lai: có thể dùng tương lai đơn, tương lai hoàn thành
 • Ngôn ngữ liệt kê:
  • In addition,
  • Besides,
  • Moreover,
  • Furthermore,
  • also
  • Another change is that
  • An additional development is that…

Xác định phương hướng

 • Bạn nên viết tên hướng Đông Tây Nam Bắc vào 4 góc của bản đồ để dễ xác định khi mô tả. Một điều tối kỵ khi mô tả dạng bài Map là bị nhầm hướng!
 • Thường thì bản đồ sẽ “xuôi” tức là trước mặt bạn sẽ là north, sau lung là south, bên west và bên phải sẽ là east.

Cách mô tả phương hướng

-> Mô tả một vật thể so với toàn bộ không gian

 • There is a lake in the north of the park. (Có một cái hồ nằm ở vùng phía bắc của công viên.)

Trong câu trên thì “north” là danh từ

-> Mô tả hai vật thể so với nhau

 • There is a lake north of the central building. (Có một cái hồ nằm về phía bắc so với toà nhà trung tâm.)

Trong trường hợp này “north” là trạng từ, do đó đứng trước “north” KHÔNG có “in”

Thực hành:

Bạn hãy điền các từ dưới đây vào các ô trống thích hợp trong bài report.

 • noteworthy
 • Similarly
 • unchanged
 • By
 • construction
 • over
 • modern infrastructure
 • substantial
 • next to
 • south-east corner
 • development

The maps below show the changes that have taken place at the seaside resort of Templetion between 1990 and 2005.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

map

Report

The two maps illustrate the (1)________________ of a seaside resort called Templeton (2)________________ the period from 1990 to 2005.

The most (3)________________ change is that the resort has become a much more industrial area with (4)________________.

In 1990 there were trees all most everywhere in Templeton resort. However, the trees and the small building located (5)________________ the lake in the north-west of the resort were replaced by two skyscrapers. (6)________________, the trees between the two roads were cut down for the (7)________________ of several buildings. In addition, the buildings in the south-west of the area were also removed and replaced by a supermarket and larger buildings.

Among the most (8)________________ developments in the north-east was the airport next to the school that was remained from 1990. The hospital was also (9)________________, but new buildings were built next to it. Furthermore, the railway was extended, running along the coast. (10)________________ 2005 a ferry has also been constructed at the (11)________________ of the place.

(165 words)


IELTS Writing Task 1: Đoạn introduction

Các bạn nên chia nhỏ các đoạn trong bài IELTS Writing ra và luyện viết cho tốt từng đoạn một, sau đó hẵng viết cả một bài hoàn chỉnh. Phương pháp luyện tập như thế này cũng giống như câu chuyện chia nhỏ bó đũa ra và bẻ từng cây đũa một vậy. Khi đã viết chắc tay từng đoạn rồi thì bạn chỉ việc ghép các đoạn vào với nhau là xong!

Bài tập lần này sẽ là luyện viết đoạn Introduction. Tôi đã hướng dẫn chi tiết kỹ năng viết đoạn Introduction tại ĐÂYĐÂY. Hôm nay đến lượt các bạn thực hành! Các bạn nhớ trả bài vào mục comment để mọi người cùng nhau trao đổi nhé!

Thực hành: Viết đoạn Introduction cho các đề bài bên dưới, mỗi đoạn cả suy nghĩ và viết trong tối đa 3 phút.

Đề 1: 

The table below presents the number of children ever born to women aged 40-44 years in Australia for each year the information was collected since 1981.

Đề 2:

The graphs below provide information on global population figures and figures for urban populations in different world regions.

Đề 3:

The diagrams below show UK students’ responses to the question of to what extent would they describe themselves as financially organised. 


IELTS Writing Task 1: Differences

Trong bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách viết 2 đoạn thân bài cho biểu đồ bên dưới. Đoạn mở bài và summary đã được trình bày trong bài học tuần trước.

Các bạn đặc biệt lưu ý hai điều sau nhé, rất quan trọng khi viết Task1 dạng Differences.

 1. Cách tôi trình bày số liệu để làm nổi bật lên sự khác biệt giữa males và females
 2. Cách tôi sử dụng từ nối (connecting words) trong nội bộ từng đoạn thân bài và giữa hai đoạn thân bài với nhau

The bar chart below shows the number of graduates by level and gender in 1990.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

T1_differences_education_levels_by_gender_graph

Đoạn thân bài thứ nhất sẽ mô tả 3 loại bằng cấp mà nữ giới chiếm đa số so với nam giới: Certificate, Higher Diploma và Bachelor.

The numbers of men and women who obtained Certificate degree were by far the largest among four degrees presented. There were nearly 700 women in this category, while the number of men was 580. Similarly, more females achieved Higher Diploma than did males, with approximately 320 and 180 persons, respectively. Very few (60) females had Bachelor degree, and it should be noted that there were no males obtaining this degree.

Đoạn thân bài thứ hai mô tả về loại bằng cấp còn lại là Diploma, nam giới chiếm đa số so với nữ giới.

In contrast, the number of males was higher than that of females in Diploma degree. However, the difference is very small, which was 20 (360 males versus 340 females). 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers