IELTS Writing Task 2: Benefits of technology

Dưới đây là dàn ý cho đề bài này.

Whether or not you think technology such as cell phones, computers, and DVDs benefit our society

Write at least 250 words.

Các bạn có thể viết theo hướng hoàn toàn đồng ý với nhận định trên, như vậy phần thân bài sẽ gồm 2 đoạn và mỗi đoạn nói về một benefit của technology.

Tuy nhiên viết như vậy có thể gặp khúc mắc ở việc viết sao cho đủ 250 từ mà bài essay không bị rườm rà.

Chúng ta có thể nhìn nhận đề bài trên theo một hướng khác. Tôi paraphrase lại đề bài như thế này, bạn lưu ý rằng câu hỏi của đề bài vẫn hoàn toàn như cũ:

Technology such as cell phones, computers, and DVDs benefits our society. To what extent do you agree?

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu viết theo hướng partly agree. Thứ nhất là vì bên cạnh các benefits, technology cũng mang lại một số nguy cơ tiềm ẩn. Thứ hai là vì viết theo hướng này sẽ đơn giản hơn. Cuối cùng, bài viết sẽ đa chiều hơn và thể hiện được hai mặt trái ngược của một hiện tượng.

Đây là đoạn mở bài và thân bài thứ nhất mà tôi viết, các bạn tham khảo nhé.

In the past years there have been enormous developments in the field of technology, which have offered people so many benefits. However, technology also brings about some potential disadvantages.

It is true that technology gadgets, such as cell phones or computers, led to advancements in almost every field in the modern life. First, they help improve work effectiveness through reducing manual tasks and allowing distant collaborations. For instance, the invention of Excel permits workers to save records and calculate with extreme ease instead of spending so much time performing by hands. Another good example is that businessman can collaborate all over the world thanks to the Internet. Moreover, technology contributes to an increased quality of life. People now can enjoy entertainments at home with the use of computers and DVDs. This is truly convenient, especially for those who have limited budget or time.

(143 words)

Bài tập:

Bạn hãy viết nốt đoạn thân bài thứ hai và đoạn kết bài cho đề trên.


IELTS Writing Task 2: Benefits of technology

Whether or not you think technology such as cell phones, computers,and DVDs benefit our society?

Write at least 250 words.

Bạn sẽ viết bài luận như thế nào cho đề bài trên?

Cụ thể hơn, bạn sẽ chọn cách nào trong các cách viết sau, và tại sao bạn lại chọn như vậy?

  1. Hai đoạn thân bài đều nói về các lợi ích của công nghệ đối với đời sống xã hội
  2. Đoạn thân bài thứ nhất sẽ nói về các lợi ích của công nghệ, còn đoạn thân bài thứ hai sẽ nói về các tác hại tiềm ẩn của công nghệ

Trong bài kế tiếp tôi sẽ phân tích và viết mẫu 1 đoạn trong đề này.


IELTS Writing Task 1: Pie chart

Các bạn tham khảo bài mẫu tôi viết cho biểu đồ pie này nhé.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ic_task1_pie_chart

Sample report by Thang Trinh

The pie charts indicate the amount of donations given to a US charity towards children and the expenditures of this charity over a period of one year.

Overall, the money donated was slightly higher compared to the amount expended. Donations were from various sources, while there were three sources of expenditures.

The total amount of money that was provided to the charity over the year examined was more than 53,560,000 dollars. A substantial 86.6% of this revenue was from donated food, which was more than 8 times higher than the second highest percentage (10.4%) obtained from Community Contributions. The remaining four other sources contributed very modestly, including Program Revenue, Other Income, Investment Income and Government Grants with 2.2%, 0.4%, 0.2% and 0.2%, respectively.

Regarding the expenditures of approximately 53,220,000 dollars, the vast majority (95.8%) of this money was used for Program Services. The remaining revenue sources were spent on Fundraising (2.6%) and Management and General (1.6%).

(156 words)


IELTS Writing Task 1: Pie chart

Thông thường đề task 1 sẽ gồm 1 biểu đồ, tuy nhiên một số đề bài lại đưa ra 2 hoặc thậm chí 3 biểu đồ. Tuy nhiên, không có gì là khó cả. Các bạn vẫn áp dụng cách phân tích thông tin và tư duy để viết bài như bình thường.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ic_task1_pie_chart

 

Với đề bài có 2 biểu đồ các bạn sẽ vẫn viết bài task 1 gồm 4 đoạn trong đó mỗi đoạn thân bài sẽ mô tả 1 biểu đồ.

Các bạn tham khảo đoạn thân bài 1 tôi viết bên dưới nhé.

The total amount of money that was provided to the charity over the year examined was approximately 53,500,000 dollars. A substantial 86.6% of this revenue was from donated food, which was more than 8 times higher than the second highest percentage (10.4%) obtained from Community Contributions. The remaining four other sources contributed very modestly, including Program Revenue, Other Income, Investment Income and Government Grants with 2.2, 0.4, 0.2 and 0.2%, respectively.    

(71 words)

Bài tập:

Bạn hãy viết thêm đoạn mở bài, đoạn tóm lược thông tin và thân bài 2 cho đề bài trên.


IELTS Writing Task 2: Advertisements towards children

Trong bài trước chúng ta đã phân tích và thấy rằng hai câu văn dưới đây diễn đạt dài dòng và có thể ghép lại thành một câu.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents.

(30 words)

Viết lại cho ngắn gọn:

The advertisements on social media like television (TV) aiming at children could be beneficial or harmful, depending on their contents.

(20 words)

Các bãn hãy tập thói quen đọc lại bài sau khi viết xong và cố gắng phát hiện ra những chỗ mình diễn đạt còn chưa ổn (dài dòng, sai ngữ pháp, dùng từ vựng chưa hợp lý) để tự sửa bài.

Khi mới học viết tiếng Anh có thể bạn sẽ cố viết cho dài ra nhưng khi đã quen rồi thì bạn lại cần viết cho ngắn gọn súc tích. Như vậy mới thực sự là một người viết tốt!


IELTS Task 2: Advertisements towards children

Dưới đây là nhận xét của tôi về đoạn mở bài và thân bài 1 trong bài học trước (xem tại đây)

Các bạn hãy click vào hình để xem rõ hơn.

ic_task2_advertising_children_comments

Một trong những lỗi phổ biến khi viết văn tiếng Anh đó là diễn đạt dài dòng. Đặc biệt trong bài  task 2 IELTS một số bạn còn có “thói quen” hoặc cố tình viết cho dài ra do tâm lý sợ không viết đủ 250 từ. Về nguyên tắc, điều này không có gì sai nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến bài viết của các bạn khi đọc lên gây cảm giác khó chịu. Hơn nữa, chính vì viết dài dòng những chỗ không cần thiết sẽ lấy đi thời gian viết về những vấn đề quan trọng hơn.

Trong đoạn mở bài và thân bài nói trên có một số chỗ diễn đạt dài dòng như:

  • from everyone
  • products that could be addictive and costly: viết lại thành “addictive and costly products”
  • in order to
  • to buy these products for them: toàn bộ cụm này hoàn toàn không cần thiết

Bài tập: Bạn hãy ghép hai câu dưới đây thành một câu và cố gắng diễn đạt ngắn gọn nhất có thể.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents.


IELTS Task 2: Advertisements towards children

An increasing number of advertisements on TV aim at children. What are the effects of television advertising? Should television advertising be controlled?

Dưới đây là đoạn mở bài và thân bài 1 tôi đã viết cho đề bài trên. Tuy nhiên hai đoạn này hơi dài, tổng cộng là 163 từ, như vậy nhân đôi lên thì bài essay hoàn chỉnh sẽ dài khoảng 320 từ.

Một bài essay task 2 chỉ nên gói gọn trong tối đa 280 từ, như vậy các bạn mới có đủ thời gian để brainstorm, viết và soát lỗi sai trong vòng 40 phút. Bài tập lần này của các bạn sẽ là: tìm cách diễn đạt ngắn gọn nhất có thể cho hai đoạn văn dưới đây.

Intro and Body 1

Children have always received great attention from everyone in the society. One of the issues that has raised high amount of concern in recent years is children-oriented advertising on social media. Since such advertisements bring both benefits and disadvantages, the subsequent question is that whether they should be controlled.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents. Advertising on TV can help introduce good products such as educational programs or books to more children, compared to using only posters at bookshops. In contrast, products that could be addictive and costly like video games or toys are often advertised in very interesting ways in order to attract impressionable subjects like young kids. The consequence is that they would persistently ask their parents to buy these products for them. As a result, these kids will likely become spoiled and develop towards materialism.

(163 words)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers