IELTS Writing Task 1: Tables (Hướng dẫn chung về cách viết)

Lý thuyết

Dạng Table có lẽ là dạng bài khó nhất trong IELTS Writing Task 1 bởi đề bài có quá nhiều thông tin, nếu không biết cách chọn lọc thông tin để mô tả sẽ khiến cho bài viết bị rối, khó theo dõi.

Ngoài những tiêu chí chung khi viết IELTS Task 1 như độ dài nên giới hạn trong 170-180 từ và chia bài thành 4 đoạn (đoạn mở bài, đoạn khái quát thông tin, hai đoạn thân bài) thì bạn cần lưu ý thêm một số điểm như sau:

 1. Một bảng luôn có tối thiểu 2 cột và 1 hàng (hoặc ngược lại), tức là đề bài sẽ cho thông tin về ít nhất 2 “đối tượng”. Vì thế bạn cần đảm bảo so sánh được các đối tượng này với nhau.
 2. Đoạn summary đóng vai trò quan trọng bởi nó sẽ giúp người đọc có được cái nhìn tổng quát về tất cả các đối tượng trong bài. Bạn không nên ôm đồm quá nhiều thông tin trong đoạn summary, mà chỉ cần nêu lên những thông tin nổi bật nhất, ví dụ như về xu hướng.
 3. Bạn không cần trích dẫn số liệu về tất cả các đối tượng, vì như vậy vừa không cần thiết vừa sẽ là quá nhiều và sẽ khiến bài viết bị rối. Bạn nên trích dẫn các số liệu nổi bật, ví dụ như các giá trị cao nhất, thấp nhất.

Thực hành: Chúng ta cùng phân tích thông tin của đề bài dưới đây.

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below presents the number of children ever born to women aged 40-44 years in Australia for each year the information was collected since 1981.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

table 1

Với table này, chúng ta phân tích theo từng bước như sau:

 1. Đối tượng và đơn vị ở cột thứ nhất?
 2. Đối tượng và đơn vị của cột thứ hai-cột cuối cùng?
 3. Đánh giá xu hướng:
 • Theo hàng dọc?
 • Theo hàng ngang?

Trả lời:

 1. Cột thứ nhất là các năm từ 1981 đến 2006
 2. Cột thứ hai là phần trăm số phụ nữ không sinh con, cột thứ ba là phần trăm số phụ nữ sinh 1 con, … cho đến cột cuối cùng là phần trăm số phụ nữ sinh 4 con trở lên
 3. Xu hướng:
 • Theo hàng dọc:
  • Các cột None, One child, và Two children: số liệu tăng dần từ năm 1981 đến năm 2006
  • Cột Three children và cột Four or more children: số liệu giảm dần theo thời gian
 • Theo hàng ngang:
  • Dù ở bất cứ năm nào thì giá trị của “Two children” luôn là cao nhất (dao động trong khoảng 30-40%)
  • Vào năm 1981 và 1986: giá trị của “None” và “One child” xấp xỉ bằng nhau
  • Vào năm 1996 và 2006: giá trị của “One child” và “Four or more children” xấp xỉ bằng nhau

Tổng hợp thông tin: đây là các thông tin mà bạn sẽ viết trong đoạn summary

 • Phần trăm phụ nữ không sinh con và sinh từ 1-2 con tăng dần theo thời gian, còn phần trăm phụ nữ sinh 3 con trở lên giảm đi.
 • Dù ở bất cứ năm nào thì phần trăm phụ nữ sinh 2 con luôn là cao nhất.

Như vậy, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành đoạn mở bài (paraphrase dựa trên đề bài) và đoạn summary. Công việc còn lại của các bạn là viết 2 đoạn thân bài để chứng minh cho các nhận định bạn nêu lên trong đoạn summary.

Bài tập: Bạn hãy

 1. Viết đoạn mở bài và đoạn summary cho đề bài trên.
 2. Viết 2 đoạn thân bài cho đề bài trên. Cố gắng dùng cấu trúc so sánh để làm nổi bật sự tương đồng cũng như tương phản giữa các đối tượng trong bài.

IELTS Writing Task 1: Changes

Những từ được bôi đậm trong bài Task 1 dưới đây là những từ mà bạn có thể bỏ đi hoặc thay thế để rút ngắn độ dài của bài.

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London over the period from June to September 2013.

Overall, the period saw slight changes in the numbers of visitors to all three museums, with an increase observed for the British Museum and Science Museum and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively. The British Museum still had the highest number of visitors in September, with 650,000 visitors. However, there were considerable fluctuations in these figures. The figures first climbed substantially to 750,000 in July then witnessed a decline of 250,000 in the next month. The number of visitors to the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September, which was the lowest of all.

In contrast, the number of visitors to the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September, being the second highest.

over the period: cụm từ này hoàn toàn có thể bỏ đi bởi đã có “from June to September” ngay phía sau

slight changes in the numbers of visitors to all three museum: diễn đạt hơi dài, có thể bỏ đi được

which was [followed by...]: bỏ “which was” đi (ở đây dùng cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn)

with 550,000 and 400,00 visitors: bỏ “visitors” đi bởi ngay vế đầu tiên của câu đã nhắc tới đơn vị của các con số là “visitors” rồi. Bạn chỉ cần đề cập tới đơn vị của số liệu 1 lần trong bài là đủ.

then witnessed a decline of 250,000 in the next month: diễn đạt hơi dài, có thể thay bằng “then declined by 250,000:

The number of visitors to the Science Museum… : thay “the number of visitors” bằng “the figures”

rising to about 460,000 in September, being the second highest. : ở trên đã nói về ngôi “cao nhất” và “thấp nhất” rồi cho nên không cần thiết phải nói rõ về ngôi “thứ nhì” nữa.

Tóm lại, bài report trên có thể rút gọn như sau:

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London from June to September 2013.

Overall, the period saw a slight increase in the number of visitors to British Museum and Science Museum, and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000, respectively. The British Museum still had the highest figures in September (650,000). However, these figures fluctuated considerably, first climbing substantially to 750,000 in July then declining by 250,000 in the next month. The figures for the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September (the lowest of all).

In contrast, the figures for the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September.

(165 words)


IELTS Writing Task 1: Changes

Bài task 1 dưới đây có nội dung tốt, tuy nhiên hơi bị dài (200 từ). Bài tập của bạn lần này sẽ là:

 1. Phát hiện các từ ngữ và cấu trúc dùng để mô tả sự so sánh trong bài
 2. Cắt bớt 30 từ để toàn bộ bài còn lại 270 từ

ielts task 1 line graph

Bài report mẫu – Thắng Trịnh:

The graph shows changes in the number of people who visited to three museums in London over the period from June to September 2013.

Overall, the period saw slight changes in the numbers of visitors to all three museums, with an increase observed for the British Museum and Science Museum and a decrease for the Natural History Museum.

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively. The British Museum still had the highest number of visitors in September, with 650,000 visitors. However, there were considerable fluctuations in these figures. The figures first climbed substantially to 750,000 in July then witnessed a decline of 250,000 in the next month. The number of visitors to the Science Museum also went down slightly in the first three months, but thereafter increased to 450,000 in September, which was the lowest of all.

In contrast, the number of visitors to the Natural History Museum followed a decreasing pattern. The figures declined to under 400,000 in July and remained stable until August before rising to about 460,000 in September, being the second highest.

(200 words)


IELTS Writing Task 1: Changes

Ở bất cứ dạng bài nào của IELTS Writing Task 1 đề bài cũng sẽ có ít nhất 2 đối tượng, do đó một nguyên tắc “ngầm” là sẽ cần so sánh các đối tượng với nhau. Thay vì mô tả lần lượt từng đối tượng khiến bài viết rất nhàm chán, so sánh các đối tượng với nhau sẽ làm bài viết thú vị hơn đồng thời người đọc cũng dễ hình dung về số liệu hơn.

Bạn có thể so sánh:

 • Tại một thời điểm: ví dụ như ở thời điểm bắt đầu thì đối tượng nào có giá trị cao nhất, thấp nhất…
 • Xu hướng của các đối tượng: tăng/giảm/bình ổn…

Từ vựng để diễn tả sự tương đồng:

 • Similarly, 
 • A similar trend/pattern was seen for…

Từ vựng để diễn tả sự đối lập:

 • In contrast/By contrast,
 • A contrary trend was found for…

Từ vựng để so sánh:

 • as compared to
 • compared with
 • in comparison with
 • while/whereas

Thực hành: áp dụng cấu trúc so sánh vào đề bài dưới đây.

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph below gives information about the number of visitors to three London museums between June and September 2013.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ielts task 1 line graph

Mô tả số liệu ở thời điểm bắt đầu:

In June, the British Museum had the highest number of visitors with 600,000, which was followed by the Natural History Museum and the Science Museum with 550,000 and 400,000 visitors, respectively.

Mô tả xu hướng thay đổi:

The number of people visiting the British Museum and the Natural History Museum increased over the period, whereas the figures for the Science Museum decreased.

Dùng từ so sánh:

July saw a higher number of visitors at the British Museum as compared to the other two museums.

Bài tập: bạn hãy viết bài report hoàn chỉnh cho đề bài trên và cố gắng so sánh các đối tượng với nhau.


IELTS Writing Task 2: Correction

Diễn đạt không thích hợp là một lỗi phổ biến khi viết tiếng Anh. Bạn cần để ý chọn từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh. Chỉ cần thay đổi một từ hoặc cụm từ thôi cũng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn! Dưới đây là một số ví dụ.

1. Environmental issues come mainly from humans’ activities.

Trong câu này từ “come” không sai vì nó có nghĩa là bắt nguồn, nhưng trong academic writing chúng ta nên dùng những từ mang tính học thuật hơn, như to be caused by, to result from.

Environmental issues are mainly caused by humans’ activities.

2. One way to solve environmental problems could be cutting down the factories.

Ý của người viết là “cắt giảm số lượng nhà máy” nhưng “cut down” lại có nghĩa là “chặt” cây cối, ngoài ra cần phải có “the number” đi kèm với “factory”.

One way to solve environmental problems could be reducing the number of factories.

3. One negative effect of modern communication methods is that people can be hard to express their emotions.

Ở câu này người viết dịch word-by-word “mọi người sẽ khó biểu đạt cảm xúc” sang tiếng Anh, nhưng cấu trúc thích hợp để diễn đạt sẽ là

 • it is difficult for people to express
 • people may have difficulties in expressing
 • make it difficult for people to express

Overusing modern communication methods could make it difficult for people to express their emotions.

4. Many students have to take training courses on how to use actions in daily conversations.

Many students have to take training courses on how to practice body languages in daily conversations.

5. People have different views about the age of labourers can stop working.

People have different views about the age at which labourers can retire.

People have different views about the suitable retirement age of labourers.


IELTS Writing Task 2: correction

Bài essay dù không mắc lỗi sai về ngữ pháp và chính tả nhưng vẫn có thể không đạt điểm cao bởi cách diễn đạt không tốt. Nhiều bạn có ý tưởng và mạch lập luận tốt nhưng lại lúng túng khi hành văn bằng tiếng Anh.

Bạn nên hình thành thói quen tự chỉnh sửa về ngữ nghĩa để tránh mắc lỗi diễn đạt. Một trong những cách tốt để luyện diễn đạt đó là đọc nhiều tài liệu bằng tiếng Anh sau đó tập viết theo.

Thực hành: Bạn hãy phát hiện và sửa lỗi diễn đạt trong các câu văn dưới đây.

Lỗi diễn đạt có thể do trong câu có 1 từ hoặc 1 cụm từ không thích hợp.

 1. Environmental issues come mainly from humans’ activities.
 2. One way to solve environmental problems could be cutting down the factories.
 3. One negative effect of modern communication methods is that people can be hard to express their emotions.
 4. Many students have to take training courses on how to use actions in daily conversations.
 5. People have different views about the age of labourers can stop working.

IELTS Writing Task 1: Maps

Độ dài là một trong 4 tiêu chí chấm điểm bài IELTS Writing. Nếu như một số thí sinh viết quá dài thì nhiều bạn lại gặp vấn đề viết quá ngắn, không đủ số từ quy định. Tuy nhiên, để kéo dài bài viết dễ hơn nhiều so với cắt cho ngắn lại.

Để kéo dài bài viết bạn có thể:

 • Thêm trạng từ
 • “Tách” từ :
  • Thay vì Moreover bạn viết thành In addition, vậy là bạn “câu” được thêm 1 từ
  • Tương tự, bạn có thể thay “many” hay “several” bằng “a number of”, như vậy bạn câu thêm được 2 từ
 • Viết thêm câu kết đoạn (paragraph conclusion) trong bài report hoặc essay

Lưu ý: kéo dài bài viết là kỹ năng bạn cần luyện tập và áp dụng một cách khéo léo, không phải chỗ nào cũng kéo dài ra, như vậy bài viết sẽ trở nên lê thê, dài dòng, gây cảm giác khó chịu cho người đọc và có nguy cơ bị dài quá thay vì ngắn quá.

Thực hành:

Trong bài tập lần trước (xem tại đây) bạn cần viết thêm 1-2 câu để bài mô tả bản đồ có đủ 150 từ.

Ở đây tôi viết thêm câu kết bài dài 21 từ, bài viết đang có 143 từ nay trở thành 164 từ.

Đây là một cách rất hữu dụng để “câu” từ vì bạn chỉ cần khái quát lại các thông tin đã trình bày trong bài viết – rất nhanh và ngắn gọn.

The map illustrates the proposed plan for the reconstruction of a college that would occur in 2020.

Overall, several new facilities were to be built in the college. These include the expansion of the Lecture Halls on the left of the college entrance. Along this side, new Faculty Offices would be constructed, lying just behind the current Main College Building. In addition, on the right side of the entrance, a Sports Complex was planned to be located in front and possibly over the current Car Park. A Library/Resource Center would also be built in front of the Car Park.

Another development is the bridge over the River Thames. Moreover, a Residential Accommodation may be constructed at the north–west corner of the college, where the River Thames expands its width. The construction of a Student Union next to this accommodation has been proposed.

In short, in the next 7 years, a number of buildings with different functions would be built in the present college.

(164 từ)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers