IELTS Writing Task 1: Pie chart

Các bạn tham khảo bài mẫu tôi viết cho biểu đồ pie này nhé.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ic_task1_pie_chart

Sample report by Thang Trinh

The pie charts indicate the amount of donations given to a US charity towards children and the expenditures of this charity over a period of one year.

Overall, the money donated was slightly higher compared to the amount expended. Donations were from various sources, while there were three sources of expenditures.

The total amount of money that was provided to the charity over the year examined was more than 53,560,000 dollars. A substantial 86.6% of this revenue was from donated food, which was more than 8 times higher than the second highest percentage (10.4%) obtained from Community Contributions. The remaining four other sources contributed very modestly, including Program Revenue, Other Income, Investment Income and Government Grants with 2.2%, 0.4%, 0.2% and 0.2%, respectively.

Regarding the expenditures of approximately 53,220,000 dollars, the vast majority (95.8%) of this money was used for Program Services. The remaining revenue sources were spent on Fundraising (2.6%) and Management and General (1.6%).

(156 words)


IELTS Writing Task 1: Pie chart

Thông thường đề task 1 sẽ gồm 1 biểu đồ, tuy nhiên một số đề bài lại đưa ra 2 hoặc thậm chí 3 biểu đồ. Tuy nhiên, không có gì là khó cả. Các bạn vẫn áp dụng cách phân tích thông tin và tư duy để viết bài như bình thường.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ic_task1_pie_chart

 

Với đề bài có 2 biểu đồ các bạn sẽ vẫn viết bài task 1 gồm 4 đoạn trong đó mỗi đoạn thân bài sẽ mô tả 1 biểu đồ.

Các bạn tham khảo đoạn thân bài 1 tôi viết bên dưới nhé.

The total amount of money that was provided to the charity over the year examined was approximately 53,500,000 dollars. A substantial 86.6% of this revenue was from donated food, which was more than 8 times higher than the second highest percentage (10.4%) obtained from Community Contributions. The remaining four other sources contributed very modestly, including Program Revenue, Other Income, Investment Income and Government Grants with 2.2, 0.4, 0.2 and 0.2%, respectively.    

(71 words)

Bài tập:

Bạn hãy viết thêm đoạn mở bài, đoạn tóm lược thông tin và thân bài 2 cho đề bài trên.


IELTS Writing Task 2: Advertisements towards children

Trong bài trước chúng ta đã phân tích và thấy rằng hai câu văn dưới đây diễn đạt dài dòng và có thể ghép lại thành một câu.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents.

(30 words)

Viết lại cho ngắn gọn:

The advertisements on social media like television (TV) aiming at children could be beneficial or harmful, depending on their contents.

(20 words)

Các bãn hãy tập thói quen đọc lại bài sau khi viết xong và cố gắng phát hiện ra những chỗ mình diễn đạt còn chưa ổn (dài dòng, sai ngữ pháp, dùng từ vựng chưa hợp lý) để tự sửa bài.

Khi mới học viết tiếng Anh có thể bạn sẽ cố viết cho dài ra nhưng khi đã quen rồi thì bạn lại cần viết cho ngắn gọn súc tích. Như vậy mới thực sự là một người viết tốt!


IELTS Task 2: Advertisements towards children

Dưới đây là nhận xét của tôi về đoạn mở bài và thân bài 1 trong bài học trước (xem tại đây)

Các bạn hãy click vào hình để xem rõ hơn.

ic_task2_advertising_children_comments

Một trong những lỗi phổ biến khi viết văn tiếng Anh đó là diễn đạt dài dòng. Đặc biệt trong bài  task 2 IELTS một số bạn còn có “thói quen” hoặc cố tình viết cho dài ra do tâm lý sợ không viết đủ 250 từ. Về nguyên tắc, điều này không có gì sai nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến bài viết của các bạn khi đọc lên gây cảm giác khó chịu. Hơn nữa, chính vì viết dài dòng những chỗ không cần thiết sẽ lấy đi thời gian viết về những vấn đề quan trọng hơn.

Trong đoạn mở bài và thân bài nói trên có một số chỗ diễn đạt dài dòng như:

 • from everyone
 • products that could be addictive and costly: viết lại thành “addictive and costly products”
 • in order to
 • to buy these products for them: toàn bộ cụm này hoàn toàn không cần thiết

Bài tập: Bạn hãy ghép hai câu dưới đây thành một câu và cố gắng diễn đạt ngắn gọn nhất có thể.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents.


IELTS Task 2: Advertisements towards children

An increasing number of advertisements on TV aim at children. What are the effects of television advertising? Should television advertising be controlled?

Dưới đây là đoạn mở bài và thân bài 1 tôi đã viết cho đề bài trên. Tuy nhiên hai đoạn này hơi dài, tổng cộng là 163 từ, như vậy nhân đôi lên thì bài essay hoàn chỉnh sẽ dài khoảng 320 từ.

Một bài essay task 2 chỉ nên gói gọn trong tối đa 280 từ, như vậy các bạn mới có đủ thời gian để brainstorm, viết và soát lỗi sai trong vòng 40 phút. Bài tập lần này của các bạn sẽ là: tìm cách diễn đạt ngắn gọn nhất có thể cho hai đoạn văn dưới đây.

Intro and Body 1

Children have always received great attention from everyone in the society. One of the issues that has raised high amount of concern in recent years is children-oriented advertising on social media. Since such advertisements bring both benefits and disadvantages, the subsequent question is that whether they should be controlled.

The advertisements presented on social media like television (TV) that aim at children could be beneficial or harmful. The effects that advertisements could have on kids depend on their contents. Advertising on TV can help introduce good products such as educational programs or books to more children, compared to using only posters at bookshops. In contrast, products that could be addictive and costly like video games or toys are often advertised in very interesting ways in order to attract impressionable subjects like young kids. The consequence is that they would persistently ask their parents to buy these products for them. As a result, these kids will likely become spoiled and develop towards materialism.

(163 words)


IELTS Writing Task 1: Tables

Khi đã viết bài task 1 tương đối tốt về nội dung và ngữ pháp rồi thì bạn nên để ý thêm một số điểm có thể nâng “level” cho bài task 1 của bạn.

 • Đa dạng hoá cấu trúc ngữ pháp của bài: ví dụ nếu tense của bài là tương lai thì bạn có thể viết 1 câu dùng thì tương lai hoàn thành
 • Dùng nhiều tính từ và trạng từ hơn khi mô tả mức độ thay đổi hoặc so sánh
 •  Đa dạng hoá về ngôn ngữ

Chúng ta cùng phân tích cách dùng trạng ngữ và cách mô tả mức độ trong bài report dưới đây.

Model report by Thắng Trịnh: (xem bài đầy đủ tại đây)

The table shows percentages, at four different time points since 1981, of 40-44 year old women living in Australia according to the number of childbirth.

Overall, the proportion of women having fewer than three children increased over time, while that of women giving birth to at least three children decreased. In addition, the figures for women with two children were the highest regardless of time points.

In 1981, nearly one-third of the women examined had two children, slightly higher compared to women with four or more children (27.6%) and those with three children (27.4%). Only 7.6% of the women had one child, mildly fewer than those with no child (8.5%). In the next 25 years, there were annual increases of approximately 2-4% in the percentages of women with no child, one child and two children, respectively. By 2006, the figure for the “Two children” group had reached 38.3% (the highest).

In contrast, the period witnessed a drop of 6% in the figure for women with three children and a more substantial decrease of 15% in the “Four or more children” category.

(181 words)

Phân tích

1. Cách dùng trạng từ trong bài task 1:

Trong bài này sử dụng 4 trạng từ. Điều đáng lưu ý là tuy cùng là trạng từ nhưng các bạn có thể đặt ở các vị trí khác nhau trong câu cũng như dùng cấu trúc ngữ pháp khác nhau.

 • Đặt trạng từ ở giữa câu thay vì ở đầu câu (vị trí phổ biến của trạng từ): at four different time points since 1981,
 • Trạng từ phải thống nhất với thì (tense) và ngữ pháp của câu: By 2006, -> thì và ngữ pháp của câu phải là quá khứ hoàn thành (past perfect)

2. Cách mô tả mức độ thay đổi (magnitude of change)

Mức độ nhẹ:

 • slightly higher
 • mildly fewer
 • only
 • annual increases of approximately 2-4%

Mức độ mạnh:

 • the highest
 • a more substantial

IELTS Writing Task 2: Advertisements towards children

An increasing number of advertisements on TV aim at children. What are the effects of television advertising? Should television advertising be controlled?

Các câu hỏi gợi mở giúp phân tích đề bài:

1. Trong đề bài có những key words nào?

 • increasing, advertisements, TV, aim at children
 • effects of television advertising
 • controlled

2. Đề bài đưa ra mấy câu hỏi cho người viết?

Người viết cần trả lời 2 câu hỏi mà đề bài đưa ra

 • Câu hỏi thứ nhất: phân tích tác động (lợi và hại) của các quảng cáo trên TV hướng đến trẻ em
 • Câu hỏi thứ 2: có nên kiểm soát nội dung của các quảng cáo này hay không?

3. Để trả lời câu hỏi thứ hai thì người viết phải phân tích những khía cạnh gì trong câu hỏi đầu tiên?

Cần phải phân tích cả hai mặt lợi và hại của quảng cáo hướng đến trẻ em

4. Bạn sẽ lập dàn ý cho mỗi đoạn thân bài như thế nào?

Đoạn thân bài 1:

 • Câu mở đoạn: quảng cáo trên TV hướng đến trẻ em có cả lợi ích lẫn những điểm đáng quan ngại
 • Phân tích về các lợi ích: là gì? sẽ ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?
 • Phân tích về những điểm đáng quan ngại: là gì? tại sao lại đáng ngại?

Đoạn thân bài 2:

 • Câu mở đoạn: nên hay không nên kiểm soát các quảng cáo trên TV hướng đến trẻ em?
 • Vì sao lại nên/không nên kiểm soát
 • Nếu nên kiểm soát thì sẽ thực hiên như thế nào?

Bài tập: Dựa trên dàn ý này bạn sẽ viết bài task 2 essay dài 270-280 từ. Tôi sẽ post bài mẫu để các bạn tham khảo vào tuần tới.

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 147 other followers